Загрузка...
РЕКЛАМА
Слежение за вагонами по странам СНГ и Балтии

от 3 долларов за маршрут
от 4 долларов за месяц
proslegka.com

Ставки на услуги ЦТЛ

16.01.2021

Украина

Перелік цін на виконання робіт (послуг) філії

"Центр транспортної логістики" АТ "Укрзалізниця"


№     Найменування товарiв, робiт, послуг         Одиниця вимiру                     Дiюча цiна                    Iндекс цiн                  Скоригована цiна вiдповiдно до IЦВ 
з/п                                                                                                                       Дата               Цiна за              виробникiв                 Дата             Цiна за                Цiна за                  
                                                                                                                        введення           одиницю,          промисловоï            введення        одиницю              одиницю      
                                                                                                                                                       грн.                продукцiï                                           пiсля                     пiсля
                                                                                                                                                    без ПДВ            (IЦВ)                                                 коригування,       коригування,  
                                                                                                                                                                              на який                                              грн. без ПДВ        грн. з ПДВ 
                                                                                                                                                                              коригуϵться
                                                                                                                                                                               цiна

Декларувания транзитних вантажiв на прикордонних передавальних станцiях, загалом

1.    Ставка за оформлення одного                           один основний         29/11/2020           1 184,51                107,8                        16/02/2021         1 276,90                 1 532,28          
       основного аркуша ДКПТ (документу              аркуш ДКТП
       контролю за перемiщенням товарiв) 
     при перемiщеннпрохiдним транзитом      
2.   Ставка за оформлення одного додаткового      один додатковий       29/11/2020           186,34                  107,8                        16/02/2021          200,87                    241,04
      аркуша до ДКПТ                                                 аркуш ДКПТ  
3.   Ставка за оформлення одного ДКПТ                один ДКПТ               29/11/2020            557,46                 107,8                         16/02/2021         600,94                    721,13      
      при перемiщеннi внутрiшнiм транзитом   

                                                                                                                                                                      Iнформацiйнi послуги   

1.   Iнформування/повiдомлення щодо                   повiдомлення            29/11/2020           40,99                    107,8                          16/02/2021         44,19                    53,03
      прийому по коду експедитора 
      (резидента)
2.   Iнформування/повiдомлення щодо                   повiдомлення            29/11/2020           49,14                    107,8                          16/02/2021         52,97                    63,56
      затримки винтажiв на кордонi по
      коду експедитора (резидента)     

                                                                                                                  Користування системою контролю використання кодiв платника

1.   Користування системою контролю                   абонплата,                 13/12/2020           1 057,19               107,8                           16/02/2021         1 139,65              1 367,58        
      використання кодiв платника                             грн/мiс
    


                         К списку телеграмм