Загрузка...
РЕКЛАМА
Слежение за вагонами по странам СНГ и Балтии

от 3 долларов за маршрут
от 4 долларов за месяц
proslegka.com

Скидки на зерновые грузы (кроме транзита)

20.07.2021

Литва
AB «LTG Cargo» klientams                                                                                                                                          от 20.07.2021 № SD (CARGO)-3153


                                                                                    
DÈL KROVINIŲ VEŽIMO ĮKAINIŲ

Informuojame, kad nuo 2021-08-01 iki 2022-06-30:

1. įvežamų, išvežamų ir vežamų vietiniais maršrutais grūdinių kultūrų  (BKN poz. 0713, 1001 -1008, 1205) vežimo įkainiams, apskaičiuojamiems pagal Krovinių vežimo tarifų knygos 01-LTG Cargo (1 dalis) 2. įkainių schema, AB „LTG Cargo" (toliau - LtG Cargo) taikys kiekio nuolaidų koeficientus, nurodytus šio pranešimo 1 lenteleje, priklausomai nuo vežimui pateikto grūdinių kultūrų kiekio nuolaidų koeficientus, nurodytus šio pranešimo 1 lenteleje, priklausomai nuo vežimui pateikto grūdinių kultūrų kiekio per ataskaitinį laikotarpį.

                                                                                                            1 lentele

Vežimo apimtys, t                                        Kiekio nuolaidos koeficientas

Iki 25 000                                                              1,0000
25 001-50 000                                                      0,9850
50 001-75 000                                                      0,9825
75 001-100 000                                                  0,9800
100 001-125 000                                              0,9775
125 001-150 000                                              0,9750
150 001-175 000                                              0,9725
175 001-200 000                                              0,9700
200 001-250 000                                              0,9650
250 001-300 000                                              0,9600
300 001-350 000                                              0,9550
350 001-400 000                                              0,9500
400 001-450 000                                              0,9450
450 001-500 000                                              0,9400
500 001-600 000                                              0,9300
600 001-700 000                                              0,9200
700 001-800 000                                              0,9100
800 001-900 000                                              0,9000
900 001-1 000 000                                              0,8900
1 000 001-1 200 000                                              0,8700
1 200 001-1 400 000                                              0,8500
1 400 001-1 600 000                                              0,8300
Nuo 1600 001                                                      0,8100


  1.1. Kiekio nuolaidų taikymo prasme šis sezonas apims laikotarpį nuo 2021-08-01 iki 2022-06-30, tačiau krovinių vežimo apimtys, kurias pasiekus taikoma kiekio nuolaida, šiam sezonui skaičiuojamos nuo 2021-07-01 iki 2022-06-30.
  1.2. Sudarant ilgalaikius susitarimus del grūdinių kultūrų vežimo sąlygų, leidžiančius geriau planuoti pervežamų krovinių apimtis ir efektyviau panaudoti paslaugų teikimo pajegumus, LTG Cargo yra pasiruošusi, prie šio pranešimo 1 lenteleje nurodytų nuolaidos koeficientų, taikyti papildomas nuolaidas.
  2. grūdinių kultūrų (BKN poz. 0713, 1001-1008, 1215) vežimo vietiniais maršrutais, ne didesniu kaip 150 km atstumu, baziniams įkainiams, apskaičiuojamiems pagal Krovinių vežimo tarifų knygos 01-LTG Cargo (1 dalis) 2 įkainių schemą, LTG Cargo papildomai taikyti 2 lenteleje nurodytus koeficientus.

                                                                                                                           2 lentele

Atstumas, km                                                 Papildomas nuolaidos, proc.
iki 50                                                                 0,80
51-100                                                                 0,85
101-150                                                                 0,85

Pagarbiai
Pardavimų ir klientų  aptarnavimo vadovas                                                                                                            Mindaugas Gudaitis


ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS
Laura Kondratavičiene, tel.: +370 685 45041, el. p. laura.kondrataviciene@ltgcargo.lt


AB „LTG Cargo"                                                                     Tel. (8 5) 269 2745                              Duomenys kaupiami ir saugomi
Geležinkelio g. 12, 02100 Vilnius                                              El. p. cargo@litrail.lt                            Juridinių asmenų registre
Adresas korespondencijai:                                                                                                                Kodas 304977594
Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius

AB «LTG Cargo» klientams                                                                                                                                          от 20.07.2021 № SD (CARGO)-3153


                                                                                    
DÈL KROVINIŲ VEŽIMO ĮKAINIŲ


   Patiksliname 2021-07-20 rašto SD(CARGO)-3153 2 punktą ir išdestome jį nauja redakcija:
   „2. grūdinių kultūrų (BKN poz. 0713, 1001-1008, 1205) vežimo vietiniais maršrutais ne didesniu kaip 150 km atstumu, baziniams įkainiams, apskaičiuojamiems pagal Krovinių vežimo tarifų knygos 01-LTG Cargo (1 dalis) 2 įkainių schemą, AB „LTG Cargo" papildomai taikys 2 lenteleje nurodytus koeficientus."

                                                                                                               2 lentele

Atstumas, km                                   Koeficientai
iki 50                                               0,80
51-100                                               0,85
101-150                                               0,85Pagarbiai
Pardavimų ir klientų  aptarnavimo vadovas                                                                                                            Mindaugas Gudaitis


ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS
Laura Kondratavičiene, tel.: +370 685 45041, el. p. laura.kondrataviciene@ltgcargo.lt


AB „LTG Cargo"                                                                     Tel. (8 5) 269 2745                              Duomenys kaupiami ir saugomi
Geležinkelio g. 12, 02100 Vilnius                                              El. p. cargo@litrail.lt                            Juridinių asmenų registre
Adresas korespondencijai:                                                                                                                Kodas 304977594
Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius К списку телеграмм