Загрузка...
РЕКЛАМА
Слежение за вагонами по странам СНГ и Балтии

от 3 долларов за маршрут
от 4 долларов за месяц
proslegka.com

Индексация 10-01, изменение платы за пользование вагонами УЗ

28.06.2022

Украина
                                                                                                                                             Ц-3-91/1011-22 вiд 28.06.2022
ТЕРМiНОВО
Iз Киева №____/ЦМ вiд__.___.2022
СКЕДО: ЦЦЕ, ЦЦФ, ЦIТ, ЦЦБ, ЦД, ЦМ, ЦОМ, ЦФБ, ЦФК, ЦФЕ, ЦУО, АЦВА, ГIОЦ, Лicки-Київ, ЄРЦ, ЦТЛ, ПКТБ IТ, ТМ Софт, ДВРЗ, ВРЗ Стрий, РВК, ВСПД, ВСПЛ, ВСПЛВ, ВСПК, ВСПХ, ВСПО, УКРСПЕЦВАГОН, Всiм Н, М залiзниць України 
Телеграф: ДС вантажних України

   Вiдповiдно до наказу Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 22.06.2022 № 441 «Про внесення змiни до коефiцiЄнтiв, що застосовуються до тарифiв Збiрника тарифiв на перевезення вантажiв залiзничним транспортом у межах України та пов’язанi з ними послуги» починаючи з 0 годин 29.06.2022 розрахунок плати за вантажнi перевезення буде здiйснюватися за тарифами Збiрника тарифiв iз застосуванням коефiцiЄнтiв для:
   вантажiв 1-го класу (044, 082, 101-103, 141, 142, 161, 181, 182, 191, 231 (крiм 231072), 232 (крiм 232253, 232272, 232395, 232408, 232412, 232427, 232431, 232446, 232450, 232465, 232472), 234 (крiм 234047), 241 (крiм 241464, 241479), 242 (крiм 242128), 245, 253, 281, 291, 301, 304, 431-436, 485483, 485661, 487169, 488049, 488161, 488392, 542072 (в унiверсальних вагонах), 692) - 4,083;
   вантажiв 2-го класу (011-018, 021, 022, 024, 041-043, 051-053, 061-063, 071, 073, 074, 078, 081, 091-093, 111, 112, 123, 124, 126, 151-153, 171, 201, 221225, 226021, 233, 243, 244, 246, 251, 254, 255, 263, 264, 292, 302, 303, 381087 -легковi автомобiлi у спецiалiзованих вагонах для перевезення легкових автомобiлiв, 474, 481, 482146, 488477, 505, 515091, 541, 542 (крiм 542072 в унiверсальних вагонах), 563, 564, 571, 595, 601, 602, 662, 693 (крiм 693157 з провiдниками), 694, 711035, 724, рейки (321) та частини залiзничного рухомого складу i верхньої будови колiї (414), якi перевозяться на адресу пiдприЄмств залiзничного транспорту) - 4,729;
   вантажiв 3-го класу (023, 031, 054, 072, 075-077, 094, 121, 122, 125, 127, 131-133, 211-215, 226069, 226106, 252, 256, 261, 262, 265-268, 311-316, 321 (крiм рейок, якi перевозяться на адресу пiдприЄмств залiзничного транспорту), 322324, 331-333, 351, 361, 362, 371, 381 (крiм 381087 - легковi автомобiлi у спецiалiзованих вагонах для перевезення легкових автомобiлiв), 391 (крiм  391159, 391464, 391479, 391483, 391498), 401-405, 411-413, 414 (крiм тих, якi перевозяться на адресу пiдприЄмств залiзничного транспорту), 415-418, 421 (крiм 421034, 421161, 421180, 421195, 421208, плата за перевезення яких визначаЄться за тарифними схемами 14 та 17, 421212), 422, 423, 441-443, 451-454, 461-467, 471-473, 475, 482-485 (крiм 482146, 485483, 485661), 486, 487 (крiм 487169), 488 (крiм 488049, 488161, 488392, 488477), 489, 515 (крiм 515091), 516, 517, 574, 591-594, 611, 621-626, 631-635, 641, 651-654, 661, 671, 681-685, 711-713 (крiм 711035, 711073, 711374), 721-723, 725, 726, 731, 732, 741, 742, 751-758) - 6,327;
    продуктiв харчування (501-504, 511-514, 521, 551-556, 561, 562, 572, 573, 581-584) (ВТ нр 1028) - 3,307;
    енергетичних газiв (226 (крiм 226021, 226069, 226106), 711073, 711374) (ВТ нр 1002) - 4,418;
    вантажiв у великотоннажних контейнерах i порожнiх великотоннажних контейнерiв (yci коди, 391159, 391464, 391479, 391483, 391498) (ВТ нр 2001); вантажiв у рефконтейнерах, що перевозяться на зчепах з дизель-генератором (ВТ нр 2003), - 3,082;
    порожнiх великотоннажних контейнерiв перевiзника (391479, 391483) у власних вагонах (тарифна схема 14.1) (ВТ нр 2013) - 3,205;
    вантажiв у середньотоннажних контейнерах i порожнiх середньотоннажних контейнерiв (yci коди, 391159, 391464, 391479, 391483, 391498) (ВТ нр 2002) - 4,112;
    вагонiв з провiдниками (421161, 693157) та порожнiх вагонiв (421034, 421180, 421195, 421208) перевiзника, власних та орендованих, плата за перевезення яких визначаЄться за тарифними схемами 14 та 17:
    з-пiд вивантаження вантажiв 1-го та 2-го тарифних класiв, щебеню та баласту (щебеню) для дорiг, перлiту, пicкy, гранвiдciвy, шлакiв, золи, cолi та концентрату мiнерального «Галiт», продyктiв харчування та енергетичних газiв пiд наступне навантаження або пiд накопичення вагонiв для наступного навантаження та з накопичення вагонiв з-пiд вивантаження цих вантажiв пiд наступне навантаження; рефрижераторних вагонiв та критих, переобладнаних з рефрижераторних вагонiв, фiтингових платформ, вагонiв для перевезення легкових автомобiлiв та контрейлерних перевезень (усi перевезення) (ВТ нр 2005) - 3,205;
    з-пiд вивантаження вантажiв 3-го тарифного класу пiд наступне навантаження або пiд накопичення вагонiв для наступного навантаження та з накопичення вагонiв з-пiд вивантаження цих вантажiв пiд наступне навантаження; з провiдниками; в (iз) ремонт(у); пересилка пiсля вивантаження на промивання, пропарку, дезiнсекцiю та дезiнфекцiю; в iнших випадках (ВТ нр 2006) - 5,139;
    щебеню та баласту (щебеню) для дорiг, перлiту, пiску, гранвiдсiву, шлакiв, золи, солi, концентрату мiнерального «Галiт» (231072, 232253, 232272,232395,232408,232412, 232427, 232431, 232446, 232450, 232465, 232472, 234047, 235, 236, 241464, 241479, 242128, 271, 341, 531) (ВТ нр 1003) - 2,882; 
    домашнiх речей (691) (ВТ нр 1004) - 1,285;
    швидкопсувних вантажiв та латексу (041-043, 051-053, 563, 564, 571, 574, 591-595, 601, 602, 451078, 451082):
    якi перевозяться у рефрижераторних секцiях (ВТ нр 1006) - 6,327; 
    якi перевозяться у рефрижераторних секцiях Укррефтрансу (ВТ нр 1005) - 3,082;
    швидкопсувних вантажiв (551-555, 561, 572, 573, 581-584):
    якi перевозяться у рефрижераторних секцiях  (ВТ нр 1029) - 5,085;
    якi перевозяться у рефрижераторних секцiях  Укррефтрансу (ВТ нр 1030) - 2,484;
    негабаритних вантажiв (ВТ нр 2007); контрейлерних вiдправок (ВТ нр 2008); спецiальних вантажiв (ВТ нр 2009) - 5,139;
    вiйськових вантажiв (тарифна схема 15) (ВТ нр 2010) - 4,675; 
    проїзду провiдникiв (тарифна схема 16), тарифiв, плат та зборiв, що вказанi в роздiлах II i III Збiрника тарифiв; плати за користування вагонами i контейнерами, що вказана в роздiлi V Збiрника тарифiв, - 5,139.
     Для коду 421212 застосовувати коефiцiЄнт, який встановлений для вантажу, що потребуЄ прикриття.
     Вiднесення вантажу до певного тарифного класу при нарахуванi тарифу визначаЄться цiЄю вказiвкою. Тарифнi класи, зазначенi в ЄТСНВ, вiдкоригувати вiдповiдно до цiЄї вказiвки.
     Ознайомте та проiнструктуйте причетних.


Член правлiння
АТ «Укрзалiзниця»                                                                                                                                                                   Євген ЛЯЩЕНКО

№ 

Тип вагонів

Гранична ставка, грн/добу *

Фактична ставка** 2022 рік, грн/добу 

з 01.11.2021

з 01.08.2022

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

1

Обкотишовоз

3368

6200

1500

1500

1500

1500

1400

1300

1100

2

Напіввагон,  вагон переобладнаний та модернізований у напіввагон з нумерацією в інтервалах 3225968-3226499, 9068000-9069998, 9080000-9080198, 9080200-9080398, 9080400-9080998, 9081000-9081998, 9090000-9091999, 9628890-9628898, 9628900-9628998, 9629000-9629998, 9639000-9639998, що починається на 969 та хопер-напіввагон умовного типу 5982

2791

4500

1800

1900

1900

1900

2000

2100

2200

3

Думпкар,  хопер-дозатор умовних типів 302, 5302 та 304,  спеціалізований вагон для проїзду бригад супроводження з нумерацією на «1»

2328

4100

1800

1800

1800

1800

1700

1600

1400

4

Цементовоз

3128

4900

1400

1300

1300

1300

1200

1100

1200

5

Мінераловоз

5125

4800

828

728

728

728

628

528

328

 5.1

Мінераловоз (для перевезення зернових вантажів)

1500

1500

6

Зерновоз,  вагон для перевезення муки умовного типу 972

2167

4300

2000

2100

2100

2100

2100

2167

2167

7

Автомобілевоз

2716

5200

163

163

163

163

163

196

220

8

Платформа універсальна, переобладнана та модернізована платформа умовних типів 915, 968, 969

2506

4100

787

687

687

687

587

687

837

9

Платформа фітингова

2235

4100

885

885

885

885

785

885

1085

10

Платформа-лісовоз

2100

3900

610

510

510

510

610

710

810

11

Цистерна,  переобладнана та модернізована цистерна умовних типів 932 та 5970

2260

5100

1005

1005

1005

1005

905

1005

1155

12

Цистерна для перевезення зрідженого газу

6300

1600

1750

13

Цистерна для перевезення харчових продуктів

5000

1300

1450

14

Критий вагон, інші переобладнані вагони умовних типів 917, 960

3367

6800

789

789

789

789

689

589

689

15

Вагон критий, переобладнаний із рефрижераторного умовного типу 918 та 5918

2624

5300

366

366

366

366

266

266

266

16

Вагон-термос умовного типу 800 та 5800

2971

6000

136

136

136

136

136

164

184

17

Платформа контрейлерна

2780

5700

144

144

144

144

144

173

194

*максимальні ставки плати за використання власних вагонів Перевізника АТ «Укрзалізниця», розмір яких розраховано та оголошено відповідно до розділів ІІІ та IV Порядку №5 визначення та перегляду ставок плати за використання власних вагонів перевізника АТ «Укрзалізниця» в процесі надання послуг з перевезення вантажів.

** фактичні ставки плати за використання власних вагонів Перевізника АТ «Укрзалізниця», розмір яких визначено та оголошено відповідно до розділу V Порядку №5 визначення та перегляду ставок плати за використання власних вагонів Перевізника АТ «Укрзалізниця» в процесі надання послуг з перевезення вантажів.

 
К списку телеграмм