Загрузка...
РЕКЛАМА
Слежение за вагонами по странам СНГ и Балтии

от 3 долларов за маршрут
от 4 долларов за месяц
proslegka.com

Средняя скорость перевозки вагонов УЗ

01.07.2022

Украина
                                                                                                                                                                  Таблиця 3

                                              Середня швидкiсть перевезення власного вагону Перевiзника за одну
                                                         добу (км/добу) (Vср), яка вводиться  в дiю з 01.08.2022 

Тип рухомого складу                Скорочена назва                                                              Vср, (км/добу)      
                                               типу рухомого                                Експортне сполучення                           Внутрiшнϵ або iмпортне
                                                   складу                                                                                                               сполучення
                                                                                        Вагонна/            Маршрутний або                Вагонна/                  Маршрутний або        
                                                                                        контейнерна       контейнерний                   контейнерна             контейнерний
                                                                                        вiдправка                 поїзд                               вiдправка                     поїзд   
 
Напiввагон                                         (ПВ)                                        83                            82                                      106                                107
Напiввагон глуходонний                (Глд)                                        83                            82                                      106                                107
Напiввагонi переобладнанi           (Прд)                                       153                         82                                       85                                  107
Критi                                                     (Кр)
Критi                                                     (Крф)                                      51                            82                                       124                                107
Критi                                                     (Кр138)   
Унiверсальнi платформи                 (Пл)                                        50                            82                                       112                                107  
Цистерни                                             с)                                        50                            82                                       107                                107         
Цистерни                                             с8)                                      50                            82                                       107                                107   
Цистерни для перевезення            с-Газ)                                  81                            82                                       117                                107  
зрiдженого газу    
Цистерни для перевезення            с-П)                                    64                            82                                       129                                107
харчових продуктiв    
Рефрижераторнi секцїi                     ф)                                       81                            82                                       183                                 107 
Зерновози                                            рв)                                      50                            82                                        91                                  112
Фiтинговi платформи                        тг)                                      81                            65                                        104                                59
Думкари                                               мк)                                     81                            82                                        112                                107
Мiнераловози                                     нв)                                    81                            82                                        50                                  107
Цементовози                                       мв)                                    50                            82                                         124                               107
Обкотишовози                                     кв)                                    81                            82                                         50                                  107 
Iншi                                                         р)                                      50                            82                                         98                                  107
Термоса                                                 рм)                                     81                           82                                         106                                107
Автомобiлевози                                  тк)                                      81                           82                                         284                                107


* – хопер-дозатор умовних типів 302, 5302 та 304, платформи переобладнані та модернізовані умовних типів 915, 968, 969, цистерни переобладнані та модернізовані умовних типів 932 та 5970, інші переобладнані вагони умовних типів 917, 960.

Решта ставок – без змін.                                                                    
    
К списку телеграмм